เกี่ยวกับเรา

ธนาคารของคนไทย มากกว่าการธนาคาร ธนาคารเพื่อสังคม

เพราะเราเป็นธนาคารของคนไทย 106 ปี ธนาคารออมสินยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านการเงินที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับพี่น้องคนไทยในทุกด้าน และพร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันและช่วยเหลือเกื้อกูล เพื่อนำมาซึ่งอนาคตที่มั่นคง มั่งคั่ง และความสุขที่ยั่งยืนของประเทศและประชาชน นับจากนี้ธนาคารออมสินจะเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการทางการเงินที่มีคุณค่า ตอบโจทย์ด้านการเงินของทุกกลุ่มลูกค้า นำมาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ และพร้อมที่จะร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุค Digital Economy และ Thailand 4.0 เพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 ของธนาคารออมสินอย่างสง่างาม เป็นธนาคารของคนไทย....มากกว่าการธนาคาร ธนาคารเพื่อสังคม

 1. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 2. บริการโอนเงินตราต่างประเทศ
 3. 2.1 บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
  บริการโอนเงินขาออกและบริการโอนเงินระหว่างประเทศ 8 สกุลเงิน ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD), ยูโร (EUR), ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP), โครนเดนมาร์ก (DKK), โครนนอร์เวย์ (NOK), โครนสวีเดน (SEK), ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)และ เยนญี่ปุ่น (JPY)

  คำแนะนำในการโอนเงินตราต่างประเทศขาเข้า
  สำหรับการโอนเงินจากต่างประเทศเพื่อเข้าบัญชีผู้รับเงิน ที่เปิดบัญชีไว้กับสาขาของธนาคารออมสิน ซึ่งสามารถโอนเข้าบัญชีได้ทุกสาขาในประเทศไทย โดยสามารถทำการโอนเงินได้จากธนาคารทั่วโลก ที่ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ และแจ้งธนาคารต้นทางไม่ให้แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยให้ทำการ โอนเงินเข้ามาตามสกุลเงินที่ธนาคารออมสินเปิดให้บริการ ซึ่งมีทั้งหมด 8 สกุลเงิน

  คำสั่งโอนเงินต้นโปรดแจ้งให้ธนาคารต่างประเทศทราบดังนี้ สามารถฝากเงินโอนต่างประเทศเข้าบัญชีผู้รับผลประโยชน์ที่จัดขึ้นที่ธนาคารออมสินสาขาใดก็ได้

  ผู้โอนโปรดระบุข้อมูลดังต่อไปนี้:
  Beneficiary Bank Name (ชื่อธนาคารผู้รับเงิน) : Government Savings Bank (ธนาคารออมสิน) Bangkok , Thailand (กรุงเทพฯ , ประเทศไทย)
  Swift Code (รหัสธนาคาร): GSBATHBK
  Beneficiary's Account No. (เลขที่บัญชีของผู้รับเงิน) : ……………………………………………………
  Beneficiary's Name (ชื่อบัญชีผู้รับเงิน) : …………………………………………………………
  Purpose of Transaction (วัตถุประสงค์การส่งเงิน) : ……………………………………………………
  Branch Name (ชื่อสาขาของธนาคารออมสิน) : ………………………………………………………
  ** โปรดแจ้งธนาคารของคุณว่าอย่าแปลงเป็นเงินบาท **

  2.2 บริการโอนเงินขาออก
  ลักษณะบริการ: ธนาคารให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศตามวัตถุประสงค์ของผู้โอนที่สาขาและหน่วยบริการของธนาคารออมสินที่เปิดให้บริการ

  ค่าธรรมเนียม

  1. กรณีผู้รับเงินในต่างประเทศผู้รับเงินค่าธรรมเนียมผู้รับประโยชน์ 400 บาทต่อรายการ

  2. ในกรณีที่ผู้โอนเงินเป็นผู้รับค่าธรรมเนียมจากธนาคารต่างประเทศ

  • โอนเป็นดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD), โครนเดนมาร์ก (DKK), โครนนอร์เวย์ (NOK), โครนสวีเดน (SEK), ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD), ฟรังก์สวิส (CHF) หรือดอลลาร์สหรัฐ (USD) สำหรับผู้รับเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา ค่าธรรมเนียม 400 บาทบวกค่าธรรมเนียมที่ธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บอีก 750 บาทรวม 1,150 บาทต่อรายการ
  • ในกรณีที่โอนเป็นสกุลเงินเยน (JPY) จะมีค่าธรรมเนียม 400 บาทและบวกค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากธนาคารต่างประเทศอีก 0.05 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่โอนต่อธุรกรรมขั้นต่ำ 1,600 บาทรวม 2,000 บาท ต่อหนึ่งธุรกรรมหรือมากกว่านั้นตามที่เรียกเก็บจริง

  3. ในกรณีที่ผู้โอนเงินเป็นผู้รับค่าธรรมเนียมที่ธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บซึ่งธนาคารค้ำประกันว่าเงินจะถูกโอนไปยังธนาคารผู้รับเงินเต็มจำนวน (Charge Our - Full Value Transfer)

  • ค่าธรรมเนียม 400 บาทบวกค่าธรรมเนียมที่ธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บอีก 1,100 บาทรวม 1,500 บาทต่อรายการเฉพาะในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อโอนเงินไปยังผู้รับที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา
  • ค่าธรรมเนียม 400 บาทพร้อมค่าธรรมเนียมที่ธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บ 1,300 บาทรวม 1,700 บาทต่อธุรกรรมเฉพาะยูโร (ยูโร) และสเตอร์ลิง (GBP)

  หมายเหตุ: ธนาคารอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหากธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บเงินมากกว่าที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้าในกรณีที่เป็นค่าธรรมเนียมของเราหรือ - การโอนเงินเต็มมูลค่า

 4. บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ
 5. ประกอบด้วยบริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ และบริการโอนเงินไปต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันธนาคารออมสิน เป็นตัวแทนให้บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ ทั้งแบบรับเงินสด (Cash to Cash) และ แบบโอนเข้าบัญชีเงินฝาก (Account Credit) ซึ่งในปัจจุบันธนาคารออมสิน เป็นตัวแทนให้บริการ

  1. MoneyGram
  2. Xpress Money
  3. Ria MoneyTransfer
  4. SpeedSend

  สะดวกและปลอดภัย กับบริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ MoneyGram , Ria Money Transfer, Xpress Money and SpeedSend กับธนาคารออมสิน
  เมื่อต้องการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศกับธนาคารออมสิน มั่นใจได้ว่า เป็นบริการที่สะดวกและปลอดภัยสำหรับเงินของท่าน ด้วยจุดให้บริการของ MoneyGram มากกว่า 400,000 แห่ง ของ Ria Money Transfer มากกว่า 350,000 แห่ง ของ Xpress Money มากกว่า 250,000 แห่ง และของ SpeedSend มากกว่า 20,000 แห่ง ทั่วโลก

  ประหยัดเงิน
  จ่ายค่าธรรมเนียมในการส่งเงินน้อยกว่า เมื่อใช้บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ ของ MoneyGram, Ria Money Transfer , Xpress Money และ SpeedSend ที่ธนาคารออมสิน และไม่ถูกหักค่าธรรมเนียมใดๆ ในการรับเงินสด

  รวดเร็ว
  เงินจะถูกส่งถึงปลายทางภายในเวลา 20-30 นาที หลังจากที่มีการโอนเงิน (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด และเงื่อนไขเวลาทำการของธนาคารแต่ละประเทศและตัวแทนของแต่ละบริษัท)

  จำนวนเงินสูงสุดที่สามารถโอนเข้า - ออกต่อวัน

  • บริการโอนเงินของ MoneyGram และ SpeedSend สามารถโอนได้ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 300,000 บาท/วัน/คน
  • บริการโอนเงินของ Ria Money Transfer สามารถโอนได้ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 90,000 บาท/30 วัน/คน
  • บริการโอนเงินของ Xpress Money สามารถโอนได้ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 150,000 บาท/วัน/คน
  • จำนวนเงินสูงสุด ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละตัวแทนให้บริการในแต่ละประเทศ หรือตามข้อกำหนดของประเทศต้นทางหรือปลายทาง

  เงื่อนไขการให้บริการ

  • ผู้รับเงินปลายทางไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
  • เป็นบริการรับ-ส่งเงินระหว่างบุคคลถึงบุคคลเท่านั้น
  • อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราค่าธรรมเนียม เป็นไปตามที่แจ้งในระบบโอนเงินของแต่ละบริษัท
  • การส่งเงินไปต่างประเทศ ผู้ส่งเงินจะต้องชำระเงินที่จะส่งพร้อมค่าธรรมเนียมการส่งเงิน เป็นเงินบาท ส่วนผู้รับเงินจะได้รับเป็นเงินสด เป็นสกุลเงินของประเทศผู้รับเงินปลายทาง โดยไม่ถูกหักค่าธรรมเนียมใดๆ (กรณีเป็นการโอนเงินแบบ Cash to Cash) หรือเงินจะถูกโอนเข้าบัญชี (กรณีเป็นการโอนแบบ Cash to Account ซึ่งอาจถูกหักค่าธรรมเนียมการนำเงินเข้าบัญชี ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละธนาคารในแต่ละประเทศ)

  ขั้นตอนการโอนเงิน

  • กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม “การส่งเงิน” พร้อมระบุประเทศปลายทางที่ต้องการส่งเงินไปและแจ้งจำนวนเงินที่ต้องการจะส่ง
  • ยื่นเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเอกสารประกอบการโอนเงินตามระเบียบของธนาคาร แห่งประเทศไทย เช่น หลักฐานการศึกษา หลักฐานการมีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศ หนังสืออนุญาตให้ทำงาน (Work Permit)
  • ยื่นแบบฟอร์มการส่งเงินที่กรอกรายละเอียดเสร็จแล้ว พร้อมเอกสารประกอบการโอนเงิน ให้เจ้าหน้าที่สาขาของธนาคารออมสิน พร้อมกับเงินที่จะส่ง รวมกับค่าธรรมเนียมการส่งเงิน
  • ธนาคารออมสินทำรายการส่งเงินในระบบ พร้อมกับออกใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการส่งเงิน
  • ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง ลงนามในใบเสร็จรับเงิน รับใบเสร็จรับเงินและหมายเลขอ้างอิง หรือรหัสรับเงิน

  ขั้นตอนการรับเงิน

  • กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม “การรับเงิน” พร้อมแจ้งหมายเลขอ้างอิง หรือรหัสรับเงิน และแจ้งจำนวนเงินที่จะได้รับ
  • ยื่นเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชน
  • ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องและลงนามในใบเสร็จรับเงิน
  • ธนาคารออมสินทำการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงิน โดยไม่หักค่าธรรมเนียมใดๆ (กรณีรับเป็นเงินสด)
ตรวจสอบค่าธรรมเนียมต่างๆ