ລາງວັນ

1.ທຸກໆຄັ້ງທີ່ໃຊ້ບໍລິການໂອນເງິນຕ່າງປະເທດ ທ່ານສາມາດຫຼິ້ນເກມໄດ້ ແລະມີໂອກາດທີ່ຈະຊະນະໄດ້ຮັບລາງວັນຫນຶ່ງຕໍ່ໄປນີ້

2.ຫລັງຈາກໄດ້ເຮັດສໍາເລັດການໂອນເງິນໂອນເງິນຕ່າງປະເທດ 10 ຄັ້ງ ຢູ່ທີ່ທະນາຄານການອອມເງິນ ທ່ານສາມາດແລກຮັບບັດ Cash Card Lotus Tesco 100 ບາດ

ສາມາດໄດ້ຮັບໃບຮັບເງິນສົດຂອງບໍລິສັດ Tesco Lotus Cash ໄດ້ 100 ບາດຢູ່ທີ່ທະນາຄານຂອງທະນາຄານການປະຫຍັດເງິນທີ່ດໍາເນີນການ

ເຊັກຄ່າທໍານຽມ