Phần thưởng

1.Mỗi lần sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế, có cơ hội giành được một trong những phần thưởng sau

2.Lần thứ mười sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế, hãy nhận Phiếu mua hàng Tesco Lotus Cash 100 Baht.

Nhận Phiếu mua hàng tiền mặt Tesco Lotus 100 Baht tại chi nhánh giao dịch GSB cuối cùng.

Kiểm tra phí