မနီလာခရီးစဉ် ၂၀၁၉
၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ဖိလစ်ပိုင်သို့ နိုင်ငံခြားငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်ကာ ကံထူးသွားကြသော ကျွနု်ပ်တို့ရဲ့ ကံထူးရှင်များကို ဂုဏ်ပြုပါတယ်။
လစဉ်ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုအများဆုံး(၁၀)ခု အတွက် ကံထူးဆု (၁၀)ဆုပေးအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အားပေးသူများအားလုံးကို ထပ်လောင်းကျေးဇူးတင်အပ်ပါတယ်။ ကံထူးရှင်များ၏ ပျော်ရွှင်သော အပြုံးပန်းများ တွေ့ရသည်ကို အလွန်ဝမ်းသာမိပါသည်။