Chuyến đi tuyệt vời đến Manila 2019
Xin chúc mừng những khách hàng may mắn của chúng tôi,
đã gửi tiền đến Philippines vào năm 2019.
Top 10 phần quà gởi đi và 10 xếp hạng cụ thể mỗi tháng.
Cám ơn các bạn lần nữa. Rất vui khi được nhìn thấy tất cả các khuôn mặt vui vẻ của các bạn.